Tryksager og grafisk design

Dekorativbureauet kan hjælpe dig med udformning og evt. trykning af praktisk talt alle former for tryksager og grafisk design.

Hvad er en tryksag?

Med tryksager menes der traditionelt set alle typer af papirvarer med tryk; det kan fx være visitkort, brevpapir, foldere, hæfter, kuverter og andet, som kan være en del af en virksomheds eller organisations designlinje, men det kan også være fx plakater, flyers, klistermærker, postkort etc.

Håndholdte tryksager – fra flyers til bøger

De fleste tryksager består af både tekster og billedmateriale. Billedmaterialet kan være fotos, illustrationer, tegninger i mere eller mindre realistisk stil. Der kan være stor forskel på, hvor meget tekst, der skal præsenteres for modtageren af en tryksag, der deles ud og kan holdes i hånden, som det ofte er tilfældet med materiale, der bruges til fx oplysning.

Herunder er opstillet de mest gængse tryksager i forhold til, hvor meget tekst, de normalt indeholder:

  • Flyers – et enkelt ark, som kan have tryk på den ene side eller tryk på begge sider
  • Foldere – et enkelt ark, som er foldet, så det som minimum har en forside, en bagside og to indersider
  • Hæfter – to eller flere ark, som er hæftet sammen, så der som minimum er 8 sider
  • Brochurer – brochurer kan bestå af rigtigt mange sider, men størrelsen er som regel mindre end A4
  • Blade – blade har mange sider, men størrelsen er som regel mindre end tabloid (formiddagsaviser)
  • Magasiner – magasiner har som regel flere sider end blade samt et større format
  • Kataloger – kataloger kan bestå af rigtigt mange sider. Størrelsen er som regel A4 eller lidt større eller mindre
  • Bøger – alt efter hvilken type bog eller genre, der er tale om, har bogen mange sider og et håndterbart format (medmindre der er tale om en “coffee table-bog” eller en “look book” i modeindustrien, som ofte er ret store eller i langstrakte formater)

Grafisk design

Vi kan selvfølgelig også hjælpe med grafisk design af andet end tryksager. Det kan være design af logoer eller annoncer, tryk på t-shirts/profiltøj eller bannerdesign, men det kan også være merchandise og reklamegaver som fx tryk på krus, frisbees, parasoller, badges osv.

Skiltning, bilreklame, illustrationer, webgrafik, hjemmesidedesign, fotografering osv. kan du finde under deres respektive menupunkter.

Specialopgaver

Har du en specialopgave eller et problem uden en grafisk eller trykketeknisk løsning, så tøv ikke med at kontakte Dekorativbureauet – vores tidligere sager har givet os masser af bred erfaring og mange kontakter, som kan hjælp dig.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial