Magasiner

Magasin-design og -layout minder meget om arbejdet med hæfter eller blade, men iboende i betegnelsen ‘magasin’ er et løfte om et mere professionelt look, en bedre kvalitet og en større grad af grafisk finesse.

Har størrelsen noget at sige?

Hvad er størrelsen af et magasin – kontra et hæfte eller en avis? Et magasin skal i hvert fald nærme sig A4-formatet eller endda være større. Af rent praktiske årsager kan formatet heller ikke være for stort – det ødelægger læsbarheden. Eller håndteringen. Måske har du lagt mærke til, at papiraviserne de sidste år er blevet mindre? (De fleste bliver vel efterhånden trykt i tabloidformat). Det er fordi, det i dagens Danmark ikke er praktisk med et format, der fylder omtrent 80 cm i bredden i udfoldet tilstand, og måske skal håndteres i bussen, i venteværelset eller andre steder med begrænset plads. Et magasin skal altså være håndterbart, men stadig have god plads til flotte fotos.

Hvad er et magasin?

Kan man forestille sig et magasin udelukende med fotos? Ikke rigtigt, vel? Måske ville det så nærmere hedde en look-book eller en brochure – tænk: mode og tøj.

Altså bør et magasin som minimum indeholde en form for tekst. Som regel noget fagligt, journalistisk stof, selvom det måske i virkeligheden også kan være skønlitteratur.

Kan teksten være én sammenhængende tekst, eller skal det være en samling af mindre artikler?

Det er svært at sige præcis, hvad et magasin skal indeholde og hvordan det skal udformes, da temaet jo kan være næsten hvad som helst; Men et godt magasin er afbalanceret og indeholder ofte en god blanding af korte og længere artikler, med flotte fotos og/eller illustrationer i en stilart, der passer til indhold, afsender og modtager. Alt dette skal være med til at fastholde læserens interesse og drive ham eller hende videre fra én side til den næste.

Hvem står bag udgivelsen?

Afsenderen kan fx være et forlag – eksempelvis Egmont, der udgiver et stort antal magasiner og blade – men det kan også være en virksomhed, en faglig organisation, en forening eller lignende.

Skal der være et tema?

Selve indholdet kan afspejle en kultur, en subkultur, en genre, en årstid, en højtid, en interesse eller hobby, et bestemt fag, en bestemt teknik eller tusinder andre ting. Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænsen.

Har du brug for rådgivning eller hjælp til udformningen af hele eller dele af et magasin, så kontakt Dekorativbureauet. Du kan også få hjælp til tekst, fotos og illustrationer.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial