Brochurer

Brochure fra Hotel Amerika med spa-fotos taget af Dekorativbureauet
Brochure fra Hotel Amerika med spa-fotos taget af Dekorativbureauet

Brochurer er trykte, kortfattede reklamepublikationer, der ligger i grænselandet mellem foldere, hæfter, blade og magasiner, men oftest vil en brochure indeholde flere, måske større, sider end en folder, og være trykt i en lidt bedre kvalitet end en folder eller et hæfte.

Brochurer kan overordnet set inddeles i produktbrochurer og imagebrochurer, men begge dele kan selvfølgelig også kombineres i én brochure.

Produktbrochurer

Her viser afsenderen et eller flere produkter i brochuren eller brochurerne – ofte med priser angivet. Det kan også være bestemte teknologier eller services, der bliver præsenteret. Man kan have flere forskellige brochurer, hvis man fx har varer, der henvender sig til forskellige målgrupper.

Der kan også være et økonomisk aspekt i at have flere forskellige brochurer med varer/teknologier/ydelser frem for at samle dem alle i én brochure. Måske bruges alle brochurer ikke lige hurtigt, eller informationerne inden for nogle grupper ændrer sig hurtigere end i andre.

På den anden side kan det være lige så smart at samle alle informationer i én brochure; trykpriserne er lave, så det er blevet meget billigt at have helt nyopdaterede informationer i sin brochure.

Imagebrochurer

Brochurer, der fortæller om en virksomhed eller en del af en virksomheds kerneområder, en forening, et forbund, et parti, en person, en organisation eller lignende kaldes en imagebrochure.

I en imagebrochure præsenterer afsenderen sig selv og sin filosofi eller har fokus på et bestemt emne. Det er altså her budskabet skal ud sammen med afsenderens identitet og visuelle udtryk.

Skal du have designet eller layoutet din brochure eller skal du have taget fotos, tegnet illustrationer eller have lavet andet indhold, så er hjælpen nær.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial