Blade

Blade består af en række sider, der som regel er hæftet eller limet sammen i ryggen. Det kan fx. være ugeblade, fagblade, foreningsblade eller lignende.

Mange blade udkommer mere end én gang, fx på abonnement eller som et ugeblad, månedsblad, kvartalsblad eller til en bestemt højtid eller begivenhed. Men det er selvfølgelig også muligt at lave en enkelt udgivelse – altså et blad, som kun udkommer en enkelt gang. Det kan være et temablad om en bestemt interesse, et fag eller fagområde, en virksomhed, en enkeltperson, en forening eller lignende. Det er nærmest kun fantasien, der sætter grænser.

Bladets indhold

Ofte vil indholdet i et blad have en redaktionel vinkel og bestå af eksempelvis artikler, annoncer og læserindlæg, konkurrencer, pusleopgaver eller andre former for tidsfordriv.

Alt efter bladets indhold og målgruppens præferencer, vil nogle blade have mange korte artikler med masser af billeder og kun lidt tekst (fx blade rettet mod børn og unge). Andre blade vil have færre billeder, men længere, dybdeborende artikler – måske i et sprog med længere ord (altså højere LIX-tal).

Indholdet i bladet kan afspejle, hvem afsenderen er. Er der fx tale om en virksomhed af en vis størrelse kan indholdet have direktionen som afsender, men det kan jo også være, at der er tale om et blad, der er skrevet af medarbejderne selv, så dette bliver afspejlet i indholdet i bladet.

Hvem laver bladet og alt det andet?

Der er mange aspekter at tage stilling til, hvis man vil udgive et blad; hvem skal skrive indholdet, tage fotos, lave interviews, sætte siderne op. Og skal der følges op med fx hjemmeside eller Facebook-side, hvor læseren kan finde relateret indhold?

Dekorativbureauet kan hjælpe dig med alle spørgsmålene og/eller hele eller dele af indholdet til dit blad. Vi hjælper også gerne med at få det trykt og evt. distribueret.

Se i øvrigt også siden om magasiner – klik her

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial